Sivas Şehir Merkezinden Genel Görünüm
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Sağlık » İnsineratör
İlk insineratör 1874 yılında yapılmıştır. Ancak bu cihazlar günümüzdeki cihazlarla karşılaştırılmayacak kadar atıldı. Çevreci eğilimler sayesinde cihaz çalıştırma değerleri iyiye doğru zorlandı ve bugünkü haline geldi. İlkel yanma metotları kullanılması halinde Çevre Bakanlığının Tıbbi Atıklar Yönetmeliğinde belirtilen değerler tutmamakta, atmosfere atılan baca gazları değişik ve ölümcül hastalıklara neden olmaktadır.

İNSİNERATÖR NEDİR ?

Katı atıkları rafine ederek 1200-1400 ?C de tam yanmayı sağlayan atmosfere zararlı
gazları bırakmayan bir sistemdir. Bu sistemde kullanılan enerjinin bir kısmı, ısı geri
kazanım donanımı sayesinde geri kazanılır. Sistemde ön ve son yanma hücresi bulunur.
Ön yanma hücresinde katı atıklar yakılır, son yanma hücresinde ise ortaya çıkan gazlar
yüksek sıcaklıkta yakılırlar. İnsineratörün doğru çalışması bu sistemle olur.

Yanma sonucunda ortaya çıkan zaralı gazlar 800 ?C nin altındaki sıcaklıkta yanma
yapılması halinde oluşur. İnsineratör otomatik kontrol sayesinde düşük yanma
sıcaklıklarına müsaade etmez.Sistemde manuel çalışma olmadığından atık menüsüne uyulduğu takdirde ilk  çalışmadaki uygun baca gazı emisyon değerlerini sürekli sabit tutar. İnsineratörde yakılan atıkların %95 imha edilir. % 5 oranındaki atık kül enfekte
özelliğini kaybetmiş riski olmayan maddeler içerir.

TIBBİ ATIKLAR

Aşağıda belirtilen ünitelerden kaynaklanan patolojik ve patolojik olmayan enfekte
kimyasal ve farmosotik atıklar ile kesici ve delici malzemeler sıkıştırılmış kaplan içerir.
           
TIBBI ATIK ÜRETEN ÜNİTELER

a) Hastaneler
b) Tıp diş hekimliği ve veteriner hekimlik eğitimi veren ve araştırma yapan kuruluşlar,
c) Kan ve kan ürünleri ile ilgili çalışma yapan tüm merkez ve istasyonlar.
d) Tıbbi tahlil laboratuarları.
e) Sağlık ocakları
f) Atık çıkaran muayenehaneler
g) Poliklinikler
h) Diş hekimliği klinikleri
i) Deney hayvanlarının kullanıldığı laboratuarlar.
j) Revirler
k) Küçük ameliyat ve benzeri müdahalenin yapıldığı tıp ve veteriner muayenehaneleri.
I) Bulaşıcı hastalığı olanların tedavi oldukları ve diyaliz aspiratör gibi aletlerin  kullanıldığı    klinikler.
m) Benzeri tıbbi atıkların oluşabileceği seyyar sağlık birimleri.
n)Eczane ve ilaç depoları.
o) Benzer diğer kuruluşlar.

TÜRKİYE’DE TIBBİ ATIKLAR VE BERTARAF YÖNTEMLERİ

Ülkemizde bu konuda yürürlükte olan 20 Mayıs 1993 tarihli tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği iki yöntemden birisini uygulanmasın ister. Bunlarda asıl olan yakma metodudur.İmkan olmadığı durumlarda ise gömme yönteminin uygulanmasını ister. Her iki yönteminde uygulanmadığı ülkemizde bu konu insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsur olmaya devam etmektedir.Özel şartlarda tasfiyesi gerekli bu atıkların gömülmesi durumunda ise zehirli mikrobik  ve öldürücü etkisi olan bu maddelerin yer altı su kaynaklarına sızması yakın dönemde çeşitli ülkelerde ölümler ve ölümcül hastalıklarla sonuçlanan kazalara yol açmıştır.Buna bağlı olarak gömme yöntemi ile yapılan tasfiye işlemi de tartışılır hale gelmiştir.Ayrıca yer üstünde kalması istenmeyen bu atıkların uzun sürelerde ne gibi etkiler doğuracağı bilinmemektedir.Konuya yakın bir örnek Japonya’nın güneyinde Minamata da bir kimyasal madde fabrikası atıklarını denize dökmüş önce bitki planktonu sonrada hayvan planktonu bu atıkları soğumuştur. Bu planktonlarla beslenmiş balıkları yiyen insanlar kirlenmiş elementlerden zehirlenmişler beyin hücrelerim yok edip bedeni felce uğratan refleksleri yok eden Minamata hastalığına yakalanmışlardır.68 i ölümlü olmak üzere 370 zehirlenme olayı kayıtlara geçmiştir. Diğer örnek ise Amerikada Love Canal olayıdır. Bu tür atıkların gömerek bertaraf edilmesi nihai bir çözüm getirmediği gibi tehlikelerin açıkça ortaya koymuştur. New York eyaletinde bu türde atıkların gömüldüğü bölgenin üzerine uzun yıllar sonra evler okullar yapılmış ancak zehirli atıkların killi topraktan sızdığı ve bölgeye bazılarının kansere yol açan maddelerle kirlendiği belirlenmiştir. Bu
bölge felaket bölgesi ilan edilerek boşaltılmış bölgenin zararlarını bertaraf etmek için 40 trilyon dolardan fazla para harcanmıştır.Gömme yöntemi ile yapılan tasfiyelerin diğer bir sakıncası ise hızla artan nüfus ve diğer etkenlere bağlı olarak atıklarda büyük oranlardaki artış, gömülecek alanlarında genişlemesine ve yeni alanlara ihtiyaç duyulmasına neden olacaktır. Bu alanlar kullanılabilir özelliğini kaybederek atıl hale getirecektir.Ülkemizde ise bazı küçük kazaların dışında sonuçları ağır olan istenmeyen kazalar
yaşanmamıştır. Fakat hala bu konudaki kesin yönetmeliklere rağmen sürdürülen at gitsin mantığı insan ve doğa sağlığı açısından büyük tehlikelere davetiye çıkarmaktadır. Ülkemizde bu konuda son örnek henüz üzücü sonuçları tam olarak belli olmayan İstanbul da ki Kobalt 60 olayıdır.Ülkemizde Tıbbi atık oranı yaklaşık 140.000 tondur. Buna rağmen yakma metodu birkaç kurum dışında maalesef kullanılmamaktadır.
 
Tam otomatik 10 t/ h kapasiteli yakma fırını şematik resmi

DÜNYADA TIBBİ ATIKLAR VE BERTARAF YÖNTEMLERİ

Gelişmiş ülkelerde tehlikeli atıklarda yakarak yok etme oranı %70 tir. Diğer yöntemlerde kullanılmakla birlikte çok özel durumlarda tuz havzalarında 80 m. derinlikte atıkları gömerek bertaraf etme yöntemi kullanılmaktadır.

TEHLİKELİ KATI ve TIBBİ ATIKLAR İMHA FIRINI (İNSİNERATÖR)
Insineratör, çevrede ve  endüstride oluşan ;

- Evsel atıklar,
- Tıbbi atıklar,
- Enfekte atıklar,
- Ölü hayvan atıkları,
- Kimyasal atıklar,
- Biyolojik atıklar,
- Diesel, fuel ve diğer petrol atıkları,
- Ambalaj atıkları (Selülozik ve PVC ),
- Yanması tehlike oluşturmayan tüm atıkların,

çevreyi kirletmeden yakılarak imhası için tasarlanmıştır. Teknik özellikleri ileriki sayfalarda verilen bu cihaz Türkiye’de ilk kez paket tip (mobil) olarak da tasarlanmış ve imal edilmiştir.

Cihaz dizayn edilirken aşağıdaki hususlar göz önüne alınmıştır;

• Kullanımı kolay olmalı.
• Gerektiğinde taşınabilir olmalı.
• İşletmeci personel hatalarına müsaade etmeyen otomatik kontrollü olmalı.
• Çevre Bakanlığı Hava kirliliği ve Katı atıkların İmhası Yönetmeliğine uygun olmalı.
• İşletme ve yedek parça giderleri az olmalı.
• Sistemde kullanılan ekipmanların yedek parçaları kolayca bulunabilmeli.
• Ekonomik ve uzun ömürlü olmalı.
Sistem tasarlanırken INCINERATOR CONSULTANTS INCORPORATED ICI01 ve MADISON SOFTWARE ENVIROPAK bilgisayar programları kullanılmıştır.

Cihaz aşağıda belirtilen ana bölümlerden meydana gelmiştir;

• YÜKLEME ÜNİTESİ
• ÖN YANMA HÜCRESİ
• SON YANMA HÜCRESİ
• TOZ TUTUCU VE ISI DEĞİŞTİRİCİ
• SIVI YIKAMA SİSTEMİ
• POMPA İSTASYONU
• BACA GAZI FİLİTRESİ
• BACA GAZI FANI
• BACA
• KONTROL PANELİ
• KİMYASAL EKLEME SİSTEMİ
• PNÖMATİK SİSTEM

YÜKLEME ÜNİTESİ

Yükleme Ünitesi Tamamen PLC (Programlanabilir Logic Kontrol) kontrollü dizayn edilmiştir. Her türlü korozyona karşı hijyenik esaslarla tasarlanmıştır. Sistemde ön yükleme için çıkarılabilir çöp arabası ve çöpün yükleme kapağından içeriye boşalırken dışarıya dökülmesini engelleyici bir sistem mevcuttur. Ön yükleme sonunda; fırın ön kapağı açılır ve atık fırının içerisine iletilir. Fırın içerisinde yığılmayı ve yanmanın engellenmemesi için alt itici çekmeceler, atığın fırının yanma bölgesine doğru yol almalarını sağlarlar. Bu sistemle atık sürekli hareket halinde olduğundan yığılma, atığın izole faktörü, oksijensizlik vb. olumsuz faktörler bertaraf edilmiş olur.

Yüklemenin yapılabilmesi için sistemin yanma ısısı olan ön yanma odası  900 oC ,  son yanma odası  1200 oC sıcaklıklığa ulaşmış olması , operatörün yükle düğmesine basmış , ve bütün kapakların kapalı durumda olması gereklidir. Bunlardan herhangi birinin sağlanmadığı hallerde Elektronik Panel   yüklemeye müsaade etmeyecek ve kontrol panelinde ilgili arıza operatöre bildirilecektir. Bu sayede baca gazı emisyonları her zaman istenilen değerde tutulmuş olacaktır. 

Burada diğer  bir sorunda yükleme kapağı açıldığında içeride bulunan yüksek sıcaklıktan dolayı havanın üst kapaktan dışarıya çıkma riskidir. Bunu gidermek için üst kapak açılmaya yakın bypass bacası devreden çıkartılarak baca gazı aspiratörü çalıştırılarak ön yanma hücresinde negatif basınç oluşturarak içerideki  gazların dışarıya çıkması engellenmiştir. Yükleme alt ve üst limit kesiciler sayesinde yüklemeyi otomatik olarak gerçekleştirir. Yükleme yapılıp çöp arabası yerine döndüğünde ikinci bir yükleme için çöp arabası yerinden çıkartılarak atıkların bulunduğu yere götürülür. Atıkların mutlaka bir poşet içinde atılması gereklidir, bu sayede çöp arabası içinde katı veya sızmış sıvı kalıntı kalmayacaktır. Üst üste atık yüklenmesi kontrol paneli sayesinde mümkündür. 

ÖN YANMA HÜCRESİ

Ön yanma hücresi; kül boşaltma kapağı , iki adet brülör, yükleme kapağı ve patlama kapağından meydana gelmiştir. Yanma hücresi içi ısıya dayanıklı refrakter ile   kaplanmış gövdesi çelik şase üzerine DKP saçtan kapaklar ile kapanmıştır. Yanma odasında oluşan ısı özel izalasyon malzemesi sayesinde dışarıya çıkmamakta böylece ısı kayıpları minumuma indirgenmektedir. Bu bölümdeki kül boşaltma kapağı, yanma sonunda oluşan küllerin boşaltılması için kullanılır ve sızdırmazlığı tam olarak sağlanmış iki sıkıştırıcı kol ile açılıp kapanmaktadır.

Brülörlerin altında ise patlama kapağı mevcuttur. Her hangi bir nedenle cihaz içinde oluşan ani gaz hacim yükselmesi bu kapak vasıtasıyla bertaraf edilir. Katı atıkları  yüklemek  için çöp arabası kullanılır.

Brülörler Motorin yakıtlı seçilmişlerdir. Fırın içi sıcaklıklarının 900 oC de olması normal özellikte bir brülör kullanılmasını engellemektedir. Brülörler INCINERATOR lerde kullanılabilecek özelliklerde imalatçı fabrikaya  sipariş verilerek özel yaptırılmaktadır. Bazı ithal ürünlerde servis ve yedek parça bulmak zaman zaman sistemin çalışmasını geciktirebileceği için özellikle yerli imalat İLKA marka kullanılmıştır. Brülörlere yakıt deposundan motorin getiren borular çelik imal edilmiş, ara flexible bağlantılarda uzun tutulmuştur. Elektrik kabloları korozyona karşı dayanıklı sert plastik pvc borular içinde dağıtılmıştır.

SON YANMA HÜCRESİ  

Son yanma hücresi; müdahale kapağı, brülör, ön yanma hücresi gaz girişi, bypass bacası ve ana baca çıkışlarından  meydana gelmiştir. Yanma hücresi içi ısıya dayanıklı refrakter ile   kaplanmış gövdesi çelik şase üzerine DKP saçtan kapaklar ile kapanmıştır. Yanma odasında oluşan ısı özel izalasyon malzemesi sayesinde dışarıya çıkmamakta böylece ısı kayıpları minimuma indirgenmiştir.  Bu bölümde bulunan müdahale kapağı, bakım esnasında son yanma hücresine girmek için kullanılır ve sızdırmazlığı tam olarak sağlanmış iki sıkıştırıcı kol ile açılıp kapanmaktadır. 

Son yanma hücresi sadece ön yanma hücresinden gelen gazların yakılmasında kullanılır Genel prensip PİROLİZ (Az oksijenli ortamda yüksek ısıyla ayrıştırma ve karbonlaştırma) metodudur . Bu metotta  atıklar 900 oC sıcaklıkta ön yanma hücresinde ayrıştırılıp imha edilirler.

Piroliz olayı sonunda oluşan (Pirogaz ) son yanma odasında,  1,5 - 3 m/s hızla, 1200oC sıcaklıkta taze hava verilerek gaz içinde yanmamış gazlar imha edilirler.

Son yanma hücresinde bir adet brülör bulunmaktadır bu brülör İLKA marka ve motorin ile çalışmaktadır. Brülör kumandası Elektronik kontrol sistemine bağlanmıştır. Sensörler sayesinde yanma odası sıcaklığı ölçülmekte ve brülöre on/off komutu verilmektedir.

TOZ TUTUCU VE ISI DEĞİŞTİRİCİ

Isı değiştirici, son yanma hücresinden çıkan 1200 OC sıcaklıkta gazları filitre ünitesine girmeden soğutmak için kullanılır, çelik şase içine monte edilmiş ısı değiştiricinin dış yüzeyi DKP saçtan kapaklarla kapanmış ve ısı dışarıya ısı transferi olmaması için dış yüzeyi izole edilmiştir. Isı değiştirici üzerinde bulunan kapaklar açılarak iç yüzeyde bulunan zamanla birikmiş tortuların temizlenmesi için ısı değiştirici üzerine kapaklar konulmuştur.

SIVI YIKAMA SİSTEMİ

Sıvı yıkama sistemi 3 yıkama bölümünden oluşmaktadır. 1.yıkamada baca gazını 100oC altında bir sıcaklığa indirgeyen bir ısı değiştirici bulunmaktadır. 2.yıkamada HCl, HF ve ağır metaller bir asit çözeltisi ile (pH 1-3) yıkanır. 3.yıkamada ise SO2    bazik çözelti ile (pH 7-8) yıkanır. Yıkama üniteleri paslanmaz çelikten imal edilmiş ve yıkama sıvısının baca gazı ile birlikte sürüklenmemesi için separatörler kullanılmıştır. Sistemde su olmadığı zamanlarda boru iç yüzeyinde oluşacak korozyonlar engellemek için sistemin bütününde  PE borular kullanılmıştır. Gerektiğinde yıkama sıvılarının donmaması için yıkama hücrelerinin altına elektrikli ısıtıcılar konulabilmekte ve su sıcaklığının düşmesi otomatik olarak hissedilerek elektrikli ısıtıcılar devreye girmektedir. Buharlaşmadan dolayı eksilen su bir flatör vasıtasıyla yıkama tankları içine sevk edilmektedir. 
Yıkama 2 adet pompa ile sağlanmakta ve kapalı devre çalışmaktadır.

POMPA İSTASYONU

Yıkama ünitelerine giden suyu kapalı devre sirküle etmek amacıyla kullanılır ve her türlü partikülden etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiştir. Bu ünitede su seviyesi kontrolü mevcuttur su seviyesinin düşmesi halinde şebekeden sisteme su ilavesi yapılır. Elektrikli ısıtıcı ile donmaya karşı korunmuştur. Pompa çalışması direkt olarak kontrol paneline bağlıdır. Sistemin atık imha etmeye başlamadan çalışmasına müsaade edilmez ve böylece gereksiz yere pompalar çalışmaları engellenmiş olur. Pompa istasyonunda dönüş suyu havuzu ve besleme havuzu mevcuttur, dönen ve basılan su PE borular ile taşınmaktadır. Kesme vanaları sayesinde  sistemde herhangi bir arıza olması halinde kolayca müdahale edilir. Havalandırma panjurları sayesinde pompalar uzun ömürlü ısınmadan çalışabilirler. Pompalar Standart marka seçilmiştir, Türkiye’nin her yerinde yaygın servis ve yedek parça imkanı mevcuttur. Uzun yıllar bakım gerektirmeden çalışabilirler.

BACA GAZI FİLTRESİ (TORBA FİLTRE)

Yıkama ve ısı değiştiriciden çıkan temizlenmiş gazlar en son baca gazı filitresinden geçerler, aluminyum şase üzerinde galveniz gövdeli imal edilmiş , kolayca açılabilir iki adet kapak ile filitreler kontrol edilir veya değiştirilebilir. Filitreler EU4 kalitesinde olup gaz içindeki ince partikülleri tutmaya yararlar. Filitrenin tıkanması halinde Elektronik kontrol paneli operatörü uyararak filitrenin değiştirlmesi gerektiğini haber verir. Filitrenin uzun süre işlev görmesi için fırının rejime girme süresince baca gazları Bypass bacasından dışarıya verilirler.

BACA GAZI FANI

Radyal vantilatörlü tek emişli kayış kasnak tahrikli , bilyalı yataklı, yatakları yüksek ısıda zarar görmemesi için özel mil soğutmalı fan içinde oluşabilecek partikülleri temizleyebilmek için temizleme kapaklı imal edilmiştir.

BACA

Filtrelerden geçip temizlenen çevreye zararsız gazlar, baca gazı emisyon değerlerini sağlaması için 350 oC ısıtılarak dışarıya atılırlar. Bacadaki hava hızının uygun olması için, binanın mimari yapısı ve rüzgar yönü de dikkate alınarak baca uygun çap ve uzunlukta 4mm DKP saçtan  dizayn ve imal edilmektedir. İlk çıkış ağzı  yanmaz izole malzemesiyle izole edilmektedir.

KONTROL PANELİ

Firmamız tarafından EKOTEK firmasına imal ettirilen Elektronik kontrol paneli ve diğer Elektrik yol verme şalterleri , kontaktör, sigorta, klemens, motor koruma termikleri, röleler ve duyar elemanları barındıran DKP saçtan imal edilip üzeri elektrostatik toz boyalı dış etkilere dayanıklı panodur. 
 
Sistemin bütün parçalarının çalışması ve kontrolu, elektronik kontrol paneli ile idare edilir. Çıkan arıza ve aksaklıkları görüntülü olarak haber verir.

KİMYASAL EKLEME SİSTEMİ
 
Yıkama ünitelerinde ayrıştırılamayan, baca gazlarında bulunan dioksinler, furanlar ve özellikle civa gibi gaz haldeki ağır metalleri tutmak için baca gazına toz kimyasallar (sönmüş kireç+aktif karbon) eklemek gereklidir. Pnömatik olarak çalışan bu sistemde kapağı açılabilir bir tank içine konan toz halindeki kimyasallar özel bir sistemle (air flow prensibi) baca gazı içine sevk edilirler. Bu işlem kontrol ünitesi sayesinde otomatik olarak yapılır.

PNÖMATİK SİSTEM
 
Tüm klape, vana kontrolleri ve yükleme sistemi pnömatik tahrikli silindirlerle sağlanır. (Sistem çalışma basıncı 6 Atü) Tesisten sağlanacak basınçlı hava, sisteme girmeden şartlandırıcılardan geçerek kullanılır. Kumanda çift ve tek tesirli 220V AC ventillerle On – Off kontrol edilir.
    
Tüm sistem Elektronik kontrol paneli ile kontrol edilmekte ve çalışmaktadır. Sisteme START    verildiğinde aşağıdaki sırasıyla kontrol etmektedir:

• Yükleme Arabası Yer Kontrolü , Herhangi bir nedenle yerinde değil ise yerine getirilir.
• 1. ve 2. yanma hücreleri sıcaklıkları saniyede 3 kez ölçülür.
• By pass bacası pnömatik olarak devreye alınır.
• Bütün kapaklar kontrol edilir açık kapak mevcutsa uyarı verilir kapaklar kapanana kadar sisteme start verilmez
• Brülörlere start emri verilir.
• Fırın rejim sıcaklığına gelene kadar (ön yanma Hücresi 900 oC, son yanma Hücresi 1200 oC) beklenir.

• Fırın Rejime girdiğinde, Operatöre Yakma İşlemine hazır olduğu yazılı ve Işıklı ikazla bildirilir.
• Operatörün atıkları arabaya yükleyip START butonuna basmasından sonra Çöp arabası kaldırılır.
• Çöp arabası yükleme yaparken Baca gazı Aspiratörü çalıştırılır, Bypass bacası devre dışı bırakılır, primer hava fanı devreye girer, Yıkama I,II ve III pompaları devreye girer.
• Sistem sürekli olarak ön ve son yanma hücre sıcaklıkları ölçer, sıcaklığın düşmesi veya artması halinde brülör, Primer Hava on/off konumuna getirilir.
• Baca gazı sensörü ile baca gazı sıcaklık değeri ölçülür sıcaklığın artması filtre sistemine zarar vereceğinden dışarıdan taze hava alınarak baca gazı sıcaklığı istenilen seviyeye getirilir.
• Sistemle ilgili bütün değerler kontrol edilir, herhangi bir arıza olması halinde kontrol paneli üzerinde bulunan ekran ile operatör bilgilendirilir.

• Yıkama ünitesi su seviyesi, su sıcaklığı kontrol edilir, su seviye ve sıcaklığı istenmeyen değerlerde ise su ilave edilir. Su sıcaklığı düşük ise operatör uyarılır ve Elektrikli ısıtıcı devreye girer.
• Filtre ünitesinin tıkanması halinde operatör uyarılır. 
• Yanma süresince sistemde bulunan real-clock sistemi ile yanma süresi ölçülür 60 dakika sonunda fırın içerisinde bulunan atıklar tamamen yandığından ikinci yanmaya izin verilir ve yenidenyüklemenin yapılabileceği operatöre yazılı ve ışıklı ikaz edilir.
• Kontrol panelinden yanma süresince tüm bilgiler ekran üzerinden okunabilir. 
• Sistem tam otomatik olduğundan imha süresince operatöre gerek kalmadan yanma işlemi kontrollü bir biçimde gerçekleşir.
• Sistem servis veya bakım esnasında SERVICE moduna alınarak tüm ekipmanlar ayrı ayrı  çalıştırılma imkanı vardır.
• Kontrol paneli üzerinde bulunan kilit ile Yetkili olmayan kişilerin Kontrol panelini açması , programa müdahale etme izni verilmez. 
• Kontrol panelinin SERVICE moduna alınması ayrıca bir kilit sistemi ile kontro altına alınmıştır.
• Kontrol panelinde olabilecek arızaya karşı derhal yeni bir kontrol paneli ile değiştirilir.
Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Bölümü Tıp Eğitimi A.D. SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2022  Powered by .NET