Sivas Şehir Merkezinden Genel Görünüm
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Tarih - Tıp Tarihi » Hıfzıssıhhat İlminde Taksimat (Sınıflama)
Hıfzıssıhhatin  muhtelif çeşitleri vardır; 
Birincisi:Şahsi sıhhati konu eden Hıfzıssıhhati hususi ismi ile adlandırılır.

İkincisi: Umumi Hıfzıssıhhattir ki bir heyeti ictimainin(  toplumun) genel sağlığını muhafaza eylemek için yapılması gereken tedbirlere şamil olan(kapsayan)ilimdir.

Üçüncüsü: Askerlik ve gemicilik ve çeşitli sanai ile uğraşan kişilerin sağlıklarını korumak için gerekli olan sağlık tedbirlerine şamil olan Hıfzıssıhhati Sanaidir. Hıfzıssıhhati Sanainin her biri için ayrı ayrı kitapçıklar yayınlanmıştır. Mesela Hıfzıssıhhati Askeriye, Hıfzıssıhhati Bahriye ve Madencilik Hıfzıssıhhati  kitapçıkları gibi.

Dördüncüsü: Bebeklerin Hıfzıssıhhatidir.Bunda henüz doğmamış bulunan bir bebeğin doğduğu günden itibaren ikinci yaşını bitirinceye dek hakkında yapılması lazım gelen sağlık kaideleri açıklanmıştır.

Beşincisi:  Çocuğun  Hıfzıssıhhatidirki ikinci senenin sonundan onikinci sene yani hemen hemen buluğa kadar uyulması lazım gelen sağlık kaidelerini kapsar.İnsanın yaşları çocukluk , gençlik, olgunluk ve yaşlılık ismi ile kısımlara ayrıldığından bunların herbiri hakkında çeşitli Hıfzıssıhhat  kitapçıkları yazılmıştır.

Altıncısı:  Hükümetin sağlık vazifeleri yahut Hıfzıssıhhati  İdaridir ki gerekli emirlerin yapılmasını sağlamakla mükellef bulunmaktadır. Zira idarelerinde bulunan halkın  genel sağlığını korumaya memur olan kişilere (konunun)luzumu ehemmiyetini öğretir.Bunda genel sağlık tedbirleri bütün tafsilatıyla gösterilmiştir.

Dr.İlyas MATAR  Hıfzıssıhhati Umumi Usulu kitabı Rumi 1304(Miladi 1888)
Günümüz alfabesine aktaran Dr.Naim KARAGÖZ 2006.
Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Bölümü Tıp Eğitimi A.D. SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2022  Powered by .NET