Sivas Şehir Merkezinden Genel Görünüm
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Cumhuriyet Üniversitesi'nden Gece Görünümü
Sağlık » Sivas'ta Alan Taramasıyla Yanık İnsidansının Araştırılması
Sarper Yılmaz, R. Erol Sezer, Naim Karagöz, Ali Rıza Erçöçen, Hafize Sezer, Muhammet Erkan, Ömer Faruk Erin, Mürsel Çepni,  Uğur Recep Çelik,Yusuf Ödemiş, Murat Bitgen   Bu çalışma Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı tarafından desteklenmiştir.

ÖZET

Ülkemizde yanık sıklığına ilişkin ulusal veya il düzeyinde tüm nüfusu temsil edebilecek bir saha çalışması yoktur. Bu çalışmanın amacı, Sivas nüfusunu temsil edebilecek bir saha çalışmasıyla toplumda yanık insidansını tahmin etmek, yanık olgularının özelliklerini tanımlamak ve analiz etmektir. Küme örnekleme tekniği kullanılarak seçilen örneklem, her biri 53 haneden oluşan 34 kümede  (24 kentsel, 10 kırsal)  8107 kişiyi kapsamıştır. Evlerdeki görüşme ve değerlendirmeler, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı kıdemli araştırma görevlileri tarafından 2008 yılı ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında yapılmıştır. Yanık saptananlar için ayrıntılı bir anket formu doldurulmuştur. Yanık tanımı, en az 2x2 cm boyutlu ve iyileşmesi bir haftadan daha uzun süren birinci derece olmayan lezyonla sınırlandırılmıştır. Sivas ili için son bir yıla ait yanık insidansı binde 3,70 (%95 güven aralığı: binde 2,35 –  binde 5,05) olarak saptanmıştır. Yanık insidansı, 7 yaş ve altındaki çocuklarda diğer yaşlara göre daha yüksek bulunmuştur (p<0.001). Son yıl yanıklarının üçte ikisi, son yıldan önceki yanıkların yaklaşık %80’i, çoğu çaydanlıktaki çay veya kaynar su olmak üzere, kaynar sıvılarla olmuştur. Tespit ettiğimiz tüm yanıklar içerisinde yanık yüzdesi ? %20 olanların oranı %2,37’dir. Bu çalışma, ülkemizde yanık insidansını ve yanık olgularının dağılım özelliklerini, bir il nüfusunun tümünü temsil eden örneklemle, saptadığımız kadarıyla, ilk kez betimlemiş olmaktadır.  Anahtar kelimeler: Yanık; Epidemiyoloji ABSTRACT A nationwide or provincewide population-based survey for the determination of the burn incidence has not existed for Turkey. The aim of this study was to determine the burn incidence, to describe and analyze the features of the burn trauma and burn victims. Cluster sampling technique was used. The sample consisted of 8107 people in 34 clusters (24 urban, 10 rural) each having 53 households. Face to face interviews with the selected households were performed by the senior residents from the Plastic Surgery Department of Cumhuriyet University Hospital during the spring, summer and autumn months in 2008. A detailed form was filled for the subjects who had a burn history. Information was sought on any burn injury deeper than first degree that had a surface area of at least 2 x 2 cm, and lasted more than one week to heal.  The annual burn incidence in Sivas province was found to be 3,70 per 1000 people (%95 C.I.: 2,35–5,05 per 1000). Burn incidence rate was higher among those aged ?7 years than others (p<0,001). Of the burn injuries that occurred in the last year, and in the years before two-thirds and 80% respectively were caused by hot water or hot liquid, mostly from a tea pot. Among the burn injuries 2.37% had a surface area of ?20%. This study appears to be the first one that estimated the burn injury incidence and described some of its epidemiological characteristics for the whole population of a province in Turkey. Key words: Burns;  Epidemiology, Wounds and Injuries, Demography, Longitudinal Studies
Yrd. Doç. Dr. Naim KARAGÖZ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Temel Bilimler Bölümü Tıp Eğitimi A.D. SİVAS
Tüm Hakları Saklıdır © 2008-2022  Powered by .NET